Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması


yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, ilgili sektörlerde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Firmamız başta T.C. yasalarına, sonrasında SMETA denetimi çerçevesinde
ISG, Çevre ve Etik kurallarına riayet etmektedir.