Çevre Yönetimi

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

  • yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, ilgili sektörlerde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.